Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi
Haluatko verkkosivustollesi lisää sellaisia kävijöitä, jotka ovat kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi – ja jotka jo aktiivisesti etsivät sitä, mitä sinulla on? Hakukoneoptimointi on sinulle oikea markkinointistrategia.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä, jota tehdään verkkosivuston kävijämäärän ja tulosten kasvattamiseksi hakukoneiden maksuttomien hakutulosten avulla.

Hakukoneoptimointi ei siis ole kertaluonteinen harjoitus tai projekti, vaan kiinteä osa verkkosivuston kehittämistä ja sisällön tuotantoa.

Miten hakukoneoptimoinnin tehokkuutta mitataan?

Verkkosivustojen omistajat arvioivat usein oman sivustonsa hakukoneoptimoinnin laatua tekemällä Googlessa hakuja omaan liiketoimintaansa liittyvillä avainsanoilla. Sivuston hakukoneoptimointi on kunnossa, jos sivusto sijoittuu hakutuloksissa kärkisijoille tärkeillä avainsanoilla haettaessa.

Tämä menetelmä on kuitenkin epävarma ja jättää monia tärkeitä asioita huomioimatta.

Sivustolle johtavien linkkien sijoitukset Googlen hakutulossivuilla on yksi hakukoneoptimoinnin onnistumisen mittari, mutta se todella on vain yksi.

Verkkosivuston hakukoneoptimoinnin tehokkuuden keskeisiä mittareita ovat:

  1. Sivustolle johtavien linkkien sijoitukset hakutuloksissa tärkeillä hakulausekkeilla (mitä pienempi sijoitus, sitä parempi – numero 1 tarkoittaa sijoitusta hakutulosten kärjessä)
  2. Sivustolle johtavien linkkien näyttökertojen määrä hakutuloksissa (mitä enemmän näyttökertoja, sitä parempi)
  3. Sivustolle johtavien linkkien klikkausten määrä hakutuloksissa (mitä enemmän klikkauksia, sitä enemmän kävijöitä -> sitä parempi)
  4. Sivustolle johtavien linkkien klikkausprosentti (mitä korkeampi klikkausprosentti, sitä useampi näyttökerta johtaa klikkaukseen -> sitä parempi)
  5. Sivustolla syntyvien konversioiden määrä (mitä enemmän konversioita, sitä parempi)

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena ei ole pelkästään parantaa sivuston näkyvyyttä hakutuloksissa (näyttökerrat, sijoitus).

Hakukoneoptimoinnin tuottaman hyödyn kannalta tärkeämpiä tavoitteita ovat kävijöiden hankkiminen sivustolle (klikkaukset, klikkausprosentti) ja edelleen hakutulosten kautta sivustolle siirtyneiden kävijöiden tuottamat mitattavat tulokset (konversiot).

Pohjimmiltaan hakukoneoptimointi on siis yksi liikenteen hankinnan menetelmä, jossa mediana käytetään Googlen ja muiden hakukoneiden maksuttomia hakutuloksia.

Miten verkkosivustoa hakukoneoptimoidaan?

Hakukoneoptimointi on monesta osa-alueesta muodostuva kokonaisuus, jolla tähdätään verkkosivuston hakukonelöydettävyyden ja tuloksellisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Hakukoneoptimoinnissa ei siis ole kyse esimerkiksi pelkästään verkkosivuston teknisestä kohentamisesta tai sivujen metatietoihin kohdistetuista yksittäisistä toimenpiteistä.

Tällaisia asioita toki tehdään osana sivuston hakukoneoptimointia, mutta onnistuminen hakukonenäkyvyyden ja sen kautta hankitun liikenteen kasvattamisessa edellyttää kokonaisvaltaisempaa otetta.

Hakukoneoptimointia tehdään asiakkaille, ei Googlelle

Hakukoneoptimointi on digitaalista markkinointia.

Siksi hakukoneoptimoinnin lähtökohta on aina jokin tietty kohderyhmä, joka hakutulosten kautta on tarkoitus tavoittaa.

Hakukoneoptimoinnin suunnittelun keskeinen kysymys liittyy siihen, mitä kohderyhmään kuuluvat ihmiset etsivät Googlesta? Mitä he kirjoittavat Googlen hakukenttään?

Puhu sivustollasi siitä, mitä asiakkaasi etsivät

Hakukoneoptimoinnin kohderyhmä ei ole Google (ja muut hakukoneet), vaan ne asiakkaat, jotka haluat hakutulosten avulla tavoittaa.

Hakukonetta käyttävien asiakkaiden huomiota voit saada ainoastaan silloin, kun omalle sivustollesi johtavat linkit näkyvät riittävän lähellä hakutulosten kärkeä. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoitusta Googlen ensimmäisellä hakutulossivulla.

Tarvitset tässä hakukoneiden apua. Sinun on saatava hakukoneet uskomaan, että juuri sinun sivustoltasi löytyy se tieto, jota hakuja tekevät asiakkaat etsivät.

Ainoa toimiva tapa vakuuttaa Google ja muut hakukoneet siitä, että sivustollesi kannattaa lähettää kävijöitä, on puhua sivustollasi täsmälleen siitä, mitä asiakkaasi etsivät.

Ja menetelmä tämän toteuttamiseen on julkaista verkkosivustolla mahdollisimman paljon niitä aiheita, teemoja ja kysymyksiä käsittelevää sisältöä, joista tavoittelemasi asiakkaat ovat kiinnostuneita.

Sisältö on nykyaikaisen hakukoneoptimoinnin tärkein väline

Vuosia sitten hakukoneoptimoijat virittelivät hakutulossijoituksia korkeammiksi metatietoihin lisättyjen avainsanojen, metakuvausten ja sittemmin sivun tekstisisältöön sullottujen avainsanojen avulla.

Puhuttiin esimerkiksi sopivasta avainsanan esiintymistiheydestä – siis kuinka monta kertaa jokin tietty avainsana pitää sisällyttää verkkosivun leipätekstiin, jotta Google luokittelee sivun merkittäväksi kyseiseen avainsanaan liittyväksi tietolähteeksi.

Google on vuosien mittaan tehnyt kaikki vanhat hakukoneoptimoinnin tekniikat ja kikat tehottomiksi.

Aiemmin suosittu avainsanojen sullominen on yksi unholaan painuneista optimointikeinoista: ”hauki on kala” -tyyppinen hakukoneoptimointi on tällä hetkellä enemmän haitallista kuin hyödyllistä.

Hakualgoritmit osaavat tällä hetkellä lukea verkkosivuja hyvin tarkasti ja ne osaavat arvioida sivun sisältöä kokonaisuutena, ei pelkästään joidenkin yksittäisten sanojen esiintymistiheyden perusteella. Ne osaavat myös tehdä johtopäätöksiä hakuja tekevän henkilön tavoitteista ja arvioida verkkosivustojen sisältöä hakukoneen käyttäjän ajankohtaisten tarpeiden pohjalta.

Tekstisisältö on kuitenkin edelleen kaikkein tärkein sisältömuoto aina, kun tarkoitus on vastata tietoa etsivien asiakkaiden tarpeisiin ja samalla edistää sivuston löydettävyyttä hakukoneista.

Tekstisisällön määrän ja laadun parantamisesta hyötyvät käytännössä kaikki sellaiset verkkosivustot, joilla visuaalisen sisällön osuus on tällä hetkellä hallitseva.

Hakukonelöydettävyyttä on mahdollista edistää myös esimerkiksi YouTubessa julkaistavien videoiden avulla. Videoiden avulla saavutetun hakutulosnäkyvyyden osalta on kuitenkin muistettava, että hakutulosten klikkaukset vievät liikenteen yrityksen verkkosivuston sijasta YouTubeen.

Tuloksia tuottavassa hakukoneoptimoinnissa suurin osa työpanoksesta suunnataankin asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseen ja näitä tarpeita vastaavan tekstisisällön tuottamiseen. Verkkosivustot ovat viime kädessä kuitenkin aina olemassa asiakkaita varten, joten hakukoneoptimoinnissa on kyse ennen kaikkea verkkosivuston sisällöllisestä kehittämisestä.

Teknisten rasitteiden tunnistaminen ja korjaaminen sekä yksittäisten sivujen optimointi ovat hakukoneoptimoinnissa avustavia toimenpiteitä, eivät pääpainopisteitä. Niiden avulla varmistetaan esimerkiksi kaiken julkaistavan sisällön esteetön näkyvyys indeksointiroboteille ja tehdään hakutulossivuilla näkyvistä linkeistä mahdollisimman kiinnostavan tuntuisia, jolloin linkkien klikkausprosentit kasvavat. 

Miksi panostaa verkkosivuston hakukoneoptimointiin?

Kun verkkosivustosi on kunnolla optimoitu hakukoneita varten, siitä seuraa useampiakin konkreettisia hyötyjä, jotka näkyvät miellyttävällä tavalla yrityksen tuloksessa.

Klikkaukset ovat ilmaisia

Jokaisen verkkosivuston omistajan tulee tehdä töitä sekä liikenteen (kävijöiden) määrän että liikenteen optimaalisen jakauman eteen.

Tavoite on maksimoida ilmaisen liikenteen määrä ja täydentää sitä maksullisen liikenteen hankinnalla tarpeen mukaan. Mitä suurempi on ilmaisen liikenteen osuus kaikesta hankitusta liikenteestä, sitä pienempi on keskimääräinen kävijäkohtainen kustannus.

Hakukoneoptimointi on erinomainen keino keskimääräisen kävijäkohtaisen kustannuksen minimointiin.

Hakukoneiden luonnollisista eli maksuttomissa hakutuloksissa sekä näkyvyys että hankitut klikkaukset ovat ilmaisia. Sinun ei siis tarvitse maksaa Googlelle (tai muille hakukoneille) sen enempää näyttökerroista kuin klikkauksistakaan.

Tarjolla on maksutonta liikennettä verkkosivustollesi niin paljon, kuin vain pystyt sitä hankkimaan.

[HUOM: Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita niin, että hakukoneoptimointi olisi täysin maksuton markkinointimenetelmä. Kustannuksia syntyy, mutta ne eivät liity näkyvyyteen tai liikenteen hankintaan. Tästä huolimatta luonnollinen hakuliikenne on hinnaltaan erittäin kilpailukykyistä muihin vaihtoehtoihin verrattuna.]

Laadukkaita kävijöitä sivustolle

Googlen ja muiden hakukoneiden käyttäjät ovat aktivoituneet jonkin ongelman ratkaisemiseen. Heille ei suurella todennäköisyydellä tarvitse enää myydä ajatusta tuotteen tai palvelun ostamisesta. Hakukoneesta tietoa etsivä asiakas on jo tehnyt alustavan ostopäätöksen ja etsii ainoastaan oikeaa tuotetta tai myyjää viedäkseen asiansa päätökseen.

Verkkosivuston omistajalle tämä tarkoittaa sitä, että hakukoneiden luonnollisista hakutuloksista tulevat usein sivuston parhaat ja tuottavimmat kävijät.

Mitä enemmän onnistut kasvattamaan tämän liikenteen hankinnan kanavan osuutta kaikista kävijöistä, sitä parempia tuloksia verkkosivustosi tuottaa.

Markkinointi toimii 24/7/365

Kun verkkosivustosi on rakennettu oikein, se pystyy palvelemaan nykyisiä ja mahdollisia uusia asiakkaitasi vuorokauden ympäri, jokaisena viikonpäivänä, uudenvuoden päivästä uudenvuoden aattoiltaan asti.

Hakukoneet ovat nekin aina avoinna ja niitä käytetään vuorokauden ympäri. Kun sivustosi vain löytyy helposti silloin, kun tietoa etsivä asiakas tekee hakuja, markkinointisi tavoittaa kiinnostuneet ostajat vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä riippumatta.

Hakukoneoptimoinnin avulla voit käynnistää uusia asiakassuhteita ja tuottaa myyntiä myös silloin, kun ainoakaan yrityksesi työntekijöistä ei ole työpaikallaan.

Hakukoneoptimoinnin tulokset ovat pitkäaikaisia

Hakukoneoptimointi ei ole määräaikainen kampanja, vaan pysyvän verkkojalanjäljen rakentamista. Mainoskampanjoiden tuottama näkyvyys katoaa täydellisesti sillä hetkellä, kun kampanjan mainosten näyttäminen päättyy.

Onnistuneen hakukoneoptimoinnin kautta saavutettu näkyvyys Googlen maksuttomissa hakutuloksissa on sen sijaan pitkäaikaista. Hyvin optimoitu verkkosivu tai blogiartikkeli tuottaa liikennettä vielä useiden vuosien kuluttua sen julkaisuhetkestä.

Googlen algoritmien muutokset voivat heilutella hakutulossijoituksia, mutta jokaisesta algoritmeihin tehtävästä muutoksesta ovat selvinneet voittajana sellaiset sivustot, joiden sisältö on alkuperäistä ja laadultaan korkeatasoista.

Tarkasti kohdennetun ja laadukkaan sisällön julkaisemiseen tehdyt panostukset siis palkitaan pitkällä aikavälillä, sillä saavutettu hakukonenäkyvyys tuottaa sivustolle kävijöitä jatkuvasti ilman lisäkustannuksia.

Kiinnostuitko?

Jos olet kiinnostunut sisältökeskeisestä hakukoneoptimoinnista pitkäjänteisenä digitaalisen markkinoinnin strategiana, voimme auttaa sinua.

SEO Auditointi on suositeltava tapa aloittaa verkkosivuston hakukonenäkyvyyden kehittäminen.

Voit myös aina lähettää yhteydenottopyynnön hakukoneoptimointiin liittyen.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn