Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio

Mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa?

Markkinoinnin automaatio on yhdistelmä

  • Asiakassuhteiden luomiseen ja kehittämiseen tähtäävää digitaalisen markkinoinnin strategiaa
  • Markkinointistrategian toteuttamiseen käytettäviä kampanjoita ja muita käytännön toimenpiteitä
  • Teknologioita, joiden avulla markkinointikampanjoita voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain automatisoidusti

Markkinointistrategia ensin, markkinoinnin automaatio sen jälkeen

Sanaparissa markkinoinnin automaatio on kaksi sanaa, joista ensimmäinen on ”markkinoinnin.”

Markkinoinnin automaatio ei siis ole teknologinen harjoitus, vaan keino tietyn kaltaisen digitaalisen markkinoinnin strategian toteuttamiseen.

Ilman soveltuvaa markkinointistrategiaa markkinoinnin automaatiojärjestelmän ja muun markkinointiin liittyvän teknologian tuottama hyöty jää vähäiseksi.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä ei ole markkinointistrategia

Markkinoinnin automaatioon liittyvien teknologioiden käyttöönotto ei yksinään johda haluttujen tulosten saavuttamiseen.

Ennen markkinoinnin automaatiojärjestelmän ja vastaavien teknologioiden hankinnan käynnistämistä on luotava digitaalisen markkinoinnin strategia, jonka toteuttamiseen markkinoinnin automaatiota tarvitaan.

Markkinointistrategia on lisäksi pilkottava pienempiin osiin (kampanjat, työnkulut), joiden käytännön toteutuksessa hyödynnetään erilaisia markkinoinnin automaation teknologioita.

Ensimmäisestä klikkauksesta pitkään ja kannattavaan asiakassuhteeseen

Markkinoinnin automaation ja sen perustaksi luotavan markkinointistrategian tavoitteena on kannattavien asiakassuhteiden luominen ja kehittäminen.

Markkinoinnin automaation tuottaman hyödyn äärimmäisenä mittarina toimii asiakassuhteen elinkaaren arvo (Customer Lifetime Value).

Keskeinen markkinoinnin automaation hyödyntämiseen liittyvä strateginen ajattelumalli on asiakkaan polku (Customer Journey), jolla tarkoitetaan asiakassuhteen kehittymistä askel kerrallaan, ensimmäisestä kontaktista ostajaksi ja aina suosittelijaksi asti.

Asiakkaan polun kuvaaminen on yksi markkinoinnin automaation käyttöönottoon liittyvistä valmistavista toimenpiteistä.

Asiakkaan polku mallinnetaan ja kuvataan asiakkaan tyypillisen ostoprosessin ja asiakassuhteen elinkaaren pohjalta sellaiseksi, että se kuvaa asiakassuhteiden syntymistä ja kehittymistä mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Markkinoinnin automaation tehtävänä on luoda kontakteja uusiin mahdollisiin asiakkaisiin, hankkia mahdollisten uusien asiakkaiden yhteystietoja ja ohjata asiakasta eteenpäin asiakkaan polulla.

Nimensä mukaisesti tarkoitus on, että markkinoinnin automaatio hoitaa tätä tehtävää mahdollisimman itsenäisesti, ilman yrityksen markkinoinnista vastaavien henkilöiden jatkuvia manuaalisia toimenpiteitä.

Markkinoinnin automaation teknologiat

Markkinoinnin automaatio voidaan toteuttaa yhden tai useamman teknologisen järjestelmän avulla.

Useamman erillisen järjestelmän käytön yhteydessä käytetään usein termiä ”technology stack”, jolla viitataan juuri erillisten järjestelmien muodostamaan kokonaisuuteen, joka yhdessä muodostaa yrityksen markkinoinnin automaation.

Yleensä markkinoinnin automaation toteutuksen runkona toimii jokin markkinoinnin automaatiojärjestelmä (esimerkiksi Drip, HubSpot, ActiveCampaign), jonka lisäksi voidaan hyödyntää täydentäviä teknologioita hoitamaan sellaisia tehtäviä, joita varten markkinoinnin automaatiojärjestelmästä ei löydy sopivaa toimintoa (esimerkiksi verkkosivuston kävijöiden segmentointiin käytettävä RightMessage).

Erillisiä järjestelmiä käytettäessä tiedonsiirto järjestelmien välillä on tärkeää, jotta yhdessä järjestelmässä tapahtuva vuorovaikutus voidaan huomioida muiden järjestelmien toiminnassa. 

Markkinoinnin automaatio ja verkkosivusto

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä toimii aina kiinteässä yhteistyössä verkkosivuston kanssa.

Verkkosivustolle voidaan ensinnäkin sijoittaa erilaisia markkinoinnin automaatiojärjestelmän avulla tuotettuja elementtejä, esimerkiksi lomakkeita, joiden kautta sivuston käyttäjien luovuttamat yhteystiedot tallennetaan kontaktirekisteriin.

Lisäksi monet markkinoinnin automaatiojärjestelmät käyttävät omaa seurantakoodia (tracking code), jonka avulla verkkosivustolta voidaan kerätä seurantatietoa hyödynnettäväksi erilaisissa markkinoinnin automaation kampanjoissa ja automatisoiduissa tehtävissä (workflow).

Markkinoinnin automaatiojärjestelmien seurantakoodit ovat teknisesti vastaavan kaltaisia JavaScript-koodeja kuin esimerkiksi Google Analyticsin seurantakoodi.

Seurantakoodi asennetaan yleensä verkkosivuston kaikille sivuille, jolloin sen avulla voidaan seurata sivuston jokaiselle sivulle suuntautuneita käyntejä.

Seurantakoodin avulla markkinoinnin automaatiojärjestelmä kerää tietoa sekä tunnistettujen että tunnistamattomien vierailijoiden liikkumisesta verkkosivustolla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi automaattisen kampanjan käynnistämisen tietyllä verkkosivulla vierailun jälkeen.

Kenelle markkinoinnin automaatio sopii?

Markkinoinnin automaatio ei ole yleispätevä ratkaisu kaikkiin markkinoinnin tehostamiseen liittyviin ongelmiin.

Markkinoinnin automaatio tuottaa eniten hyötyä sellaisille yrityksille,

  1. Joilla on suoria omia asiakassuhteita
  2. Joiden asiakkaiden ostoprosessi on monivaiheinen

Myykö yrityksesi tuotteita tai palveluita suoraan niiden lopullisille käyttäjille?

Markkinoinnin automaation tehokkaan käytön edellytys on, että yrityksellä tai organisaatiolla on suora yhteys sen tuotteiden tai palveluiden loppukäyttäjiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrityksessä markkinointi ja myynti tekevät tiivistä yhteistyötä uusien mahdollisten asiakkaiden löytämiseksi, saamiseksi ja asiakassuhteiden kehittämiseksi.

Kääntäen: jos yrityksellä ei ole minkäänlaista tarvetta luoda suoria kontakteja loppuasiakkaisiin, seuloa kontaktien joukosta mahdollisia uusia asiakkaita ja pyrkiä kääntämään mahdollisimman moni kiinnostunut prospekti ostavaksi asiakkaaksi, markkinoinnin automaatio ei tule tuottamaan sellaista hyötyä, että siihen kannattaa panostaa.

Esimerkkejä liiketoiminnoista, jotka voivat menestyksellisesti hyödyntää markkinoinnin automaatiota:

  • Tilattavat tuotteet ja palvelut (lehdet, toistuvat tuotetoimitukset jne.)
  • Sopimuspohjaiset palvelut (vakuutus, energia jne.)
  • Verkkokauppa (tavarat ja palvelut, digitaaliset tuotteet)
  • Jäsenyydet (järjestöt ja liitot, kuntosalit, äänikirjat ja vastaavat verkon sisältöpalvelut jne.)
  • Palveluna tarjottavat ohjelmistot, SaaS (Software as a Service)

Onko yrityksesi matkalla markkinoinnin automaatioon?

Tarjoamme asiantuntevaa apua markkinoinnin automaatioon siirtymisen kaikissa vaiheissa.Jari Juslén

Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoitus on hyvä tapa ottaa ensimmäiset askeleet kohti markkinoinnin automaation mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Tutustu Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoitukseen ja varaa maksuton alkuneuvottelu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn