Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoitus

Markkinoinnin automaatio

Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja organisaatioita markkinoinnin automaation käyttöönotossa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Organisaation markkinoinnin automaation valmiuksien kartoitus on ensimmäinen askel kohti markkinoinnin automaation hyödyntämistä.

Tavoitteet

Kartoituksen tarkoituksena on lisätä organisaation johdon ymmärrystä markkinoinnin automaatioon siirtymisen yhteydessä tarvittavista muutoksista ja mahdollisista haasteista.

Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoituksen tavoitteena on selvittää:

  • Millaisia mahdollisuuksia markkinoinnin automaatio voi tarjota yrityksen liiketoiminnan tehostamiseen
  • Millaiset valmiudet organisaatiolla tällä hetkellä on siirtyä markkinoinnin automaatioon.

Sisältö

Kartoituksen aikana käydään läpi yrityksen tai organisaation

  • Nykyinen digitaalisen markkinoinnin strategia ja tavoitteet
  • Asiakkaiden hankintaan ja asiakassuhteiden kehittämiseen liittyvät toimintamallit
  • Markkinoinnissa käytettävät teknologiat

Lopputuotos

Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoituksen lopputuloksena on raportti, jossa yksilöidään kartoituksen löydökset ja niiden pohjalta annettavat suositukset:

  • Digitaalisen markkinoinnin strategian yhteensopivuus markkinoinnin automaation kanssa
  • Nykyisten asiakashankinnan ja asiakassuhteiden kehittämisen toimintamallien yhteensopivuus markkinoinnin automaation kanssa
  • Markkinoinnissa tällä hetkellä käytettävien teknologioiden yhteensopivuus markkinoinnin automaation kanssa

HUOM: Kartoitus on ns. järjestelmäneutraali, eli sen tavoitteena ei ole antaa markkinoinnin automaatiojärjestelmän valintaan liittyviä suosituksia.

Konsultti

Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoitukset toteuttaa digitaalisen markkinoinnin teknologioihin perehtynyt KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén

Jari Juslénilla on kokemusta markkinoinnin automaation hyödyntämisestä vuodesta 2011 lähtien.

Hän tuntee syvällisesti useiden suosittujen markkinoinnin automaatiojärjestelmien (HubSpot, ActiveCampaign, Drip) mahdollisuudet ja on lisäksi perehtynyt erilaisiin markkinoinnin automaatiojärjestelmän ohessa käytettäviin teknologisiin ratkaisuihin (LeadPages, GoToWebinar, RightMessage, Hotjar, Zapier jne.).

Toteutustapa

Markkinoinnin automaation valmiuksien kartoitus toteutetaan konsultointiprojektina.

Hinta

Alkaen 3 000 € (+ ALV 24 %).

Kartoituksen hinta määräytyy tilaajan organisaation ja kartoitettavien asioiden määrän perusteella.

Varaa maksuton aloituskonsultointi

Jos olet kiinnostunut markkinoinnin automaation käyttöönotosta tai kehittämisestä yrityksessäsi, aloita varaamalla maksuton ja sitoumukseton aloituskonsultointi.

Aloituskonsultoinnin aikana käymme läpi keskeisiä markkinoinnin automaation nykytilaan liittyviä asioita ja keskustelemme tavoitteistanne markkinoinnin automaation suhteen.

Aloituskonsultointi toteutetaan verkossa GoToMeeting-kokouksena ja sen kesto on 30 – 60 minuuttia. Mukaan voi tulla yrityksestänne useampia henkilöitä.

Olen kiinnostunut markkinoinnin automaation valmiuksien kartoituksesta ja haluan varata maksuttoman aloituskonsultoinnin.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn