Sähköpostimarkkinointi

Sähköposti on kuollut. Viestit lähetetään nyt WhatsAppissa, Messengerissä, Slackissa ja muissa moderneissa viestintäkanavissa.
Sähköpostimarkkinointi on spämmäystä, eikä kukaan halua vastaanottaa yrityksiltä sähköpostia. Markkinointiviestejä ei enää kannata lähettää sähköpostin kautta, koska se vain pilaa lähettäjän mainetta.
Maailma olisi melko erilainen, mikäli nämä ja muut vastaavat uskomukset pitäisivät paikkansa.

Yllätys yllätys, sähköposti ei olekaan kuollut

Sähköpostin auringonlasku on vielä kaukana tulevaisuudessa.

Maailmassa on tällä hetkellä noin 3,8 miljardia sähköpostin käyttäjää (Lähde: Statista)

Se on reilusti enemmän kuin suurimman sosiaalisen median, Facebookin, käyttäjämäärä.

On totta, että sähköpostin kautta ei välttämättä enää tavoita kaikkia ihmisiä.

Ei edes kaikkia niitä, joilla on sähköpostiosoite.

Mutta 100-prosenttista tavoittavuutta ei pysty tarjoamaan mikään muukaan markkinointiviestinnän kanava.

Kaikki maailman ihmiset eivät käytä aktiivisesti esimerkiksi Instagramia, tai yleensäkään sosiaalista mediaa.

Älä anna sähköpostimarkkinoinnin huonon maineen hämätä itseäsi

Sähköpostimarkkinoinnin huono maine on seuraus tämän viestintäkanavan jatkuvasta ja laajamittaisesta väärinkäytöstä.

Aidot roskapostittajat ovat luonnollisesti suurelta osin vastuussa sähköpostin väärinkäytöstä.

Mutta sähköpostia on pitkään käytetty väärin myös sinänsä oikealla ja rehellisellä asialla olevien yritysten markkinoinnissa.

Sähköpostimarkkinoinnin yleinen maine on huono.

Sähköpostimarkkinointi on kaikkea muuta kuin seksikästä.

Näistä ankeista lähtökohdista huolimatta sähköpostimarkkinointi on oikein tehtynä erittäin tehokasta ja myös hyvin edullista.

Sähköpostimarkkinoinnissa voi onnistua noudattamalla muutamaa yksinkertaista sääntöä:

Sähköpostimarkkinointi toimii huomattavasti paremmin, kun viestien vastaanottajat tietävät, keneltä viesti tulee ja miksi se on heille lähetetty.

Tästä syystä on tärkeää, että ainuttakaan sähköpostiviestiä ei lähetetä sellaiselle ihmiselle, joka ei ole ollut aikaisemmin tekemisissä yrityksesi kanssa ja tässä yhteydessä vapaaehtoisesti luovuttanut sähköpostiosoitettaan.

Jo tämän yhden säännön noudattaminen parantaa sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta merkittävästi.

Tämän säännön taustalla on seuraava yksinkertainen, mutta ratkaisevan tärkeä oivallus:

Sähköposti ei ole massaviestintäkanava. Sähköposti on henkilökohtainen, jopa intiimi viestintäkanava.

Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta ei voi kasvattaa lisäämällä kerralla lähetettävien kirjeiden määrää. Parempi keino on pienentää kohderyhmiä, jolloin markkinointiviesteistä voidaan tehdä osuvampia ja siten myös tehokkaampia.

Tämän säännön noudattaminen käytännössä edellyttää sitä, että sähköpostimarkkinointiin käytettävä markkinointirekisteri on segmentoitu mahdollisimman hienojakoisesti.

Markkinointiviestien ajoitus ja sisältö voidaan tämän jälkeen kohdentaa mahdollisimman tarkasti, mikä nostaa markkinointikirjeiden huomioarvoa.

Tämän säännön noudattaminen käytännössä tarkoittaa sitä, että vain pieni osa kaikista lähetetyistä markkinointikirjeistä sisältää kehotuksen ostaa jotain.

Suurin osa markkinointikirjeistä sisältää hyödyllistä tietoa niistä asioista, joista vastaanottaja on ilmoittanut olevansa kiinnostunut. Ilman minkäänlaisia tarjouksia tai ostokehotuksia.

Tämä tuntuu intuition vastaiselta: jos lähetän yhteensä 10 kirjettä ja vain kahdessa niistä on tarjous ja kehotus ostaa, enkö silloin menetä 8 mahdollisuutta saada aikaan myyntiä?

Todellisuudessa vaikutus on useimmiten täysin päinvastainen. Sähköpostimarkkinoinnin avulla saadaan enemmän myyntiä, kun kirjeiden sisältö rakennetaan pääosin hyödyn tuottamisen varaan.

Tämän säännön ymmärtämisessä saattaa auttaa, jos pohdit asiaa henkisen pankkitilin käsitteen avulla.

Henkinen pankkitili tarkoittaa sitä, että markkinointirekisterisi on kuin pankkitili.

Pankkitiliin voi kohdistaa kahdenlaisia toimenpiteitä: talletuksia, jotka kasvattavat tilin saldoa, ja nostoja, jotka pienentävät tilin saldoa.

Markkinointirekisterin tapauksessa talletus tarkoittaa sitä, että lähetät rekisterissäsi oleville vastaanottajille kirjeen, joka sisältää hyödyllistä tai inspiroivaa tietoa, josta on heille hyötyä. Tämä kasvattaa henkisen pankkitilisi saldoa.

Nosto tarkoittaa sitä, että lähetät rekisterissäsi oleville vastaanottajille kirjeen, jonka keskeinen viesti on kehotus ostaa jotain. Tämä pienentää henkisen pankkitilisi saldoa.

Pankkitili, johon kohdistetaan jatkuvasti enemmän nostoja kuin talletuksia, tyhjenee jossain vaiheessa.

Markkinointirekisterille, jota käytetään pelkästään tarjousviestien lähettämiseen, tapahtuu ajan mukana samalla tavalla. Kun vastaanottajat havaitsevat, ettei heille lähetetyissä kirjeissä ole mitään muuta kuin pelkkiä ostokehotuksia, heidän mielenkiintonsa hiipuu.

Seurauksena on listalta poistumisten kasvua ja lisäksi jotain vielä pahempaa: ihmiset yksinkertaisesti lakkaavat huomaamasta viestejä. He ovat edelleen mukana listalla ja heille voi lähettää viestejä, mutta niillä ei ole minkäänlaista vaikutusta.

Mitä tarvitset sähköpostimarkkinointiin?

Tarvitset sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuuksien hyödyntämiseen kolme asiaa:

 • Sähköpostiosoitteita, joihin sinulla on lupa lähettää markkinointiviestejä (lista, markkinointirekisteri)
 • Kohderyhmiäsi kiinnostavaa sisältöä
 • Sähköpostimarkkinointiin tarkoitetun järjestelmän tai mieluummin markkinoinnin automaatiojärjestelmän

Lista eli markkinointirekisteri

Sähköpostimarkkinointia ei voi tehdä ilman sähköpostiosoitteita, joihin voi lähettää markkinointiviestejä.

Siksi listan, tai oikeammin markkinointirekisterin kokoaminen on kiinteä ja jatkuva osa sähköpostimarkkinointia.

MUISTA:

Sähköpostimarkkinointia ei milloinkaan kannata tehdä käyttämällä ostettuja tai vuokrattuja listoja.

Tähän on kolme tärkeää syytä:

ILMAN LUPAA LÄHETETTY SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTI ÄRSYTTÄÄ

Ilman lupaa lähetetyt markkinointikirjeet ärsyttävät vastaanottajia suunnattomasti ja tekevät yrityksesi maineelle enemmän hallaa kuin hyvää.

JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖEHDOT KIELTÄVÄT OSTETTUJEN LISTOJEN KÄYTÖN

Sähköpostimarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation järjestelmien käyttöehdoissa yleensä kielletään ostettujen tai vuokrattujen osoitteiden lataaminen järjestelmään. Käyttöehtojen rikkomus voi johtaa tilin sulkemiseen.

OMA REKISTERI ANTAA PAREMMAN TULOKSEN

Vapaaehtoisesti luovutettuihin sähköpostiosoitteisiin lähettyjen markkinointikirjeiden teho on aina merkittävästi parempi kuin käytettäessä ostettuja rekistereitä.

Tärkeä markkinointirekisteriin ja sen kokoamiseen liittyvä periaate on se, että rekisteri segmentoidaan sitä mukaa, kun sinne lisätään uusia osoitteita.

Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteriin lisättävään uuteen sähköpostiosoitteeseen liitetään tallentamisen yhteydessä jokin segmentointitieto.

Liidimagneetit eli maksuttomat houkuttimet ovat tehokas keino segmentoidun markkinointirekisterin kokoamiseen.

Liidimagneetti on pieni paketti hyödyllistä tietoa, joka annetaan ilmaiseksi sähköpostiosoitteen ja mahdollisten muiden yhteystietojen luovuttamista vastaan.

Liidimagneetti toimii markkinointirekisterin segmentoinnin keinona, sillä liidimagneetin sisällön on tarkoitus olla mahdollisimman tarkasti rajattu johonkin tiettyyn aiheeseen tai ongelmaan. Tällöin henkilö, joka lunastaa liidimagneetin, kertoo samalla omasta kiinnostuksen kohteestaan.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmissä jjokaisen liidimagneetin lunastus voidaan varustaa edellä mainitulla tunnistetiedolla, joka tallennetaan sähköpostiosoitteen mukana markkinointirekisteriin.

Tämän jälkeen tietyn liidimagneetin lunastajille voidaan lähettää sähköpostimarkkinoinnin kampanjoita, joiden sisältö ja tarjoukset liittyvät liidimagneetin aihealueeseen.

Kohderyhmiä kiinnostava sisältö

Sähköpostimarkkinoinnissa ei ole tarkoitus herkeämättä pommittaa rekisterissä olevia vastaanottajia tarjouksilla ja kehotuksilla ostaa tuotteita tai palveluita.

Tällainen toimintamalli ajaa sähköpostimarkkinoinnin tehon nopeasti alas, kun listalle liittyneet vastaanottajat kokevat saavansa kovin vähän hyötyä heille lähetetyistä kirjeistä.

Uusien asiakassuhteiden luomisessa tämän periaatteen noudattaminen on erityisen tärkeää.

Asiakassuhteen syntyminen edellyttää sitä, että uusi mahdollinen asiakas

 • Uskoo, että viestien lähettäjä ymmärtää hänen ongelmansa ja osaa myös auttaa niiden ratkaisemisessa
 • Alkaa luottaa myyjään

Vasta näiden tavoitteiden saavuttamisen jälkeen on realistista ajatella, että asiakas voi aidosti kiinnostua ja harkita yrityksen tuotteiden tai palveluiden hankkimista.

Kun sähköpostimarkkinoinnin tavoitteena on uusien asiakkaiden hankkiminen, suurin osa lähetetyistä markkinointikirjeistä on luonteeltaan asiakassuhdetta rakentavia (antavia). Tuotteen tai palvelun ostamista ehdotetaan vasta siinä vaiheessa, kun mahdollinen uusi asiakas on siihen valmis.

Sähköpostimarkkinoinnin (markkinoinnin automaation) järjestelmä

Sähköpostimarkkinoinnin toteuttamiseen tarvitaan erityinen tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan hoitaa kaikkia sähköpostimarkkinoinnin keskeisiä osa-alueita:

 • Uusien tilaajien (sähköpostiosoitteiden) hankinta
 • Hankittujen uusien tilaajien segmentointi (tallennus tunnisteella varustettuna)
 • Sähköpostiosoitteiden säilytys (markkinointirekisteri)
 • Sähköpostiosoitteiden huolto (markkinointikiellot, passiivisten osoitteiden poistaminen jne.)
 • Kampanjoiden luominen ja lähettäminen
 • Mittaaminen ja analytiikka

Sähköpostimarkkinointiin käytettävät järjestelmät ovat viime vuosina kehittyneet voimakkaasti.

Useimpia suosittuja sähköpostimarkkinoinnin järjestelmiä voidaan kutsua markkinoinnin automaatiojärjestelmiksi, koska niissä on sähköpostimarkkinoinnin perustoimintojen lisäksi mahdollisuus luoda erilaisia automaatioita (esimerkiksi käyttäytymiseen perustuvat kampanjat, liidien pisteytys jne.).

Sähköpostimarkkinoinnin kustannustehokkuus on oikein tehtynä erinomainen. Tätä edistää osaltaan se, että tehokkaiden sähköpostimarkkinoinnin järjestelmien hinnat ovat hyvin edullisia.

Miten voimme auttaa

Meiltä saat palvelua kaikkiin sähköpostimarkkinoinnin vaiheisiin:

 • Sähköpostimarkkinoinnin strategian luominen
 • Sähköpostimarkkinoinnin järjestelmän valinta ja käyttöönotto
 • Markkinointirekisterin kokoamiseen liittyvät toimenpiteet (liidimagneetit, lomakkeet, laskeutumissivut)
 • Kampanjoiden suunnittelu
 • Kirjeiden luominen
 • Koulutus

Kiinnostuitko?

Haluatko tehostaa uusien asiakassuhteiden luomista ja parantaa nykyisten asiakassuhteiden kannattavuutta erityisen kustannustehokkaalla tavalla?

Onko sähköpostimarkkinointi sinun yrityksessäsi alihyödynnetty mahdollisuus?

Ota yhteyttä – keskustellaan siitä, miten voit saavuttaa parempia tuloksia sähköpostimarkkinoinnin avulla.

Lähetä yhteydenottopyyntösi alla olevalla lomakkeella.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn