Verkkomainonta – kulu vai investointi?

Puolet mainosbudjetistani menee hukkaan. En vain tiedä, kumpi puoli.

Leadstream on konversioiden tuottamiseen tähtäävään verkkomainontaan keskittyvä asiantuntijayritys. Autamme verkkokauppoja ja muita mitattavia tuloksia (konversioita) tavoittelevia mainostajia parantamaan mainontansa kustannustehokkuutta.

Verkkomainonnan evoluutio:

 Amatöörit seuraavat näyttökertoja, klikkauksia ja klikkausprosentteja.

 Ammattilaiset seuraavat konversioita ja mainosinvestoinnin tuottoa.

Verkkomainonta on tyypillisesti yksi markkinoinnin kuluerä

Verkkomainontaan käytetty raha on monille mainostajille yksi markkinoinnin kuluerä muiden joukossa.

Mainonnan tehokkuuden mittareita ovat:

  • Näyttökertojen eli impressioiden lukumäärä
  • Klikkausten lukumäärä
  • Klikkausprosentilla (CTR, Click Through Rate)

Näitä mittareita käytetään apuna mainonnan tehokkuuden seurannassa, koska mainonnalle ei ole asetettu mitattavia tulostavoitteita.

Mainonnan todellista tehokkuutta ei tässä tilanteessa voida luotettavasti mitata.

Rajoittava tekijä on tällöin mainosbudjetti, jonka tasoa on pakko rajoittaa, ettei kannattavuus vaarannu.

Miten verkkomainonnasta tulee kulujen sijasta investointi?

Verkkomainonnan todellisten hyötyjen löytäminen edellyttää muutosta suhtautumisessa verkkomainontaan ja sen käyttöön.

Verkkomainonta voidaan kulujen sijasta nähdä myös investointina, joka tehdään siksi, että sen avulla saavutetaan mitattavia tuloksia.

Aseta mitattavia tulostavoitteita

Ensimmäinen askel verkkomainonnan investointimalliin siirtymisessä on mitattavien tulostavoitteiden asettaminen verkkomainonnalle.

Tulokset voivat mainostajasta riippuen olla esimerkiksi ostoksia verkkokaupasta, yhteydenottopyyntöjä tai tarjouspyyntöjä – joka tapauksessa ne ovat sellaisia asioita, joita yritys tai organisaatio tarvitsee joka ikinen päivä saavuttaakseen kokonaistavoitteensa.

Tällaisia tuloksia kutsutaan yleisesti konversioiksi.

Ota käyttöön konversioseuranta

Toinen askel siirryttäessä verkkomainonnan investointimalliin on konversioseurannan käyttöönotto verkkosivustolla tai verkkokaupassa.

Konversioiden mittaaminen on välttämätöntä, sillä konversioseurannan avulla verkkosivustolla tai verkkokaupassa syntyneet tulokset eli konversiot voidaan jäljittää mainosten näyttökertoihin ja klikkauksiin.

Jos asiakas klikkaa mainosta esimerkiksi Instagramissa ja sen jälkeen tekee tietyn ajan kuluessa (usein noin kuukausi) tavoitteeksi asetetun konversion, tämä konversio luetaan klikatun mainoksen ansioksi.

Käytä rahaa ansaitaksesi rahaa

Kun edellä kuvatut kaksi mainonnan investointimallin käyttämisen perusedellytystä on saatu kuntoon, voidaan mainonnassa keskittyä rakentamaan konversioiden tuottamiseen tähtääviä kampanjoita.

Mainonnan investointimallin ajatuksena on se, että mainontaan käytetään rahaa, jotta voidaan ansaita rahaa.

Tässä mainosten näyttökertojen, klikkausten ja konversioiden välinen suhde on tärkeässä roolissa.

Kun joku klikkaa mainostasi verkossa, häviät rahaa. Se on tämän tapahtuman ainoa vuorenvarma seuraus.

Kun sivustollasi syntyy mitattava tulos eli konversio, sinulla on mahdollisuus tienata sitä takaisin.

Investointimallin mukaan toimiva mainostaja käyttää mainosbudjettia juuri tämän ajatusmallin mukaisesti.

Mainontaan sijoitettu budjetti ja sen avulla tuotettujen konversioiden rahallinen arvo toimivat mainosinvestoinnin tuoton laskennan perustana.

Mainonta on kannattavaa, jos mainonnan avulla tuotettujen konversioiden nettoarvo aikavälillä ylittää mainontaan käytetyn budjetin arvon.

Taloustieteestä tuttu laskevan rajahyödyn malli toimii myös verkkomainonnassa:

Mainontaan voidaan investoida lisää täsmälleen niin kauan, kuin viimeisen mainontaan sijoitetun euron tuotto on positiivinen.

Tämä tarkoittaa sitä, että mainonnan investointimallia käytettäessä mainosbudjettia ei tarvitse keinotekoisesti rajoittaa.

Wanamakerin kuuluisa sitaatti ei ole voimassa, kun verkkomainonnassa käytetään investointimallia.

Koska mainonnan tehokkuutta voidaan mitata reaaliajassa, mainostaja on koko ajan tietoinen mainontansa kannattavuudesta.

Hän voi siksi milloin tahansa tehdä mainosbudjetin suuruutta koskevia päätöksiä – suuntaan tai toiseen.

Mainosbudjetti on siis periaatteessa rajaton, edellä mainittu laskevan rajatuoton sääntö huomioiden.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn