Verkkomainonta

Bisneksen tekeminen ilman mainontaa on kuin iskisit tytölle silmää pimeässä huoneessa. Sinä tiedät, mitä olet tekemässä, mutta kukaan muu ei huomaa mitään.

Ilmainen media ei riitä tehokkaaseen markkinointiin verkossa. Kun tavoitteena on maksimaalinen kohderyhmien tavoittaminen, vuorovaikutus ja liikenne verkkosivustolle, ilmaisen median lisäksi tarvitaan myös verkkomainontaa.

Myynti alkaa oikeiden ihmisten tavoittamisesta

Kun haluat hankkia verkon avulla uusia asiakkaita ja kasvattaa myyntiä, sinun on nopeasti löydettävä vastaus seuraaviin kysymyksiin:

Miten saat tavoittelemasi asiakkaat huomaamaan, että olet olemassa?

Miten herätät mahdollisten ostajiesi mielenkiinnon?

Miten saat heidät tulemaan luoksesi, joko verkossa tai verkon ulkopuolella?

Uusia asiakassuhteita ei voi syntyä eikä tuotteiden tai palveluiden myyntiä voi kasvattaa ilman, että saat ensin luotua yhteyden mahdollisiin ostajiin.

Tarvitaan näkyvyyttä siellä, missä tavoittelemasi kohderyhmät liikkuvat.

Miksi ilmainen media ei yksinään riitä tehokkaaseen markkinointiin?

Ilmaisella medialla tarkoitetaan sellaista verkossa luotua näkyvyyttä (impressiot eli näyttökerrat), josta ei tarvitse maksaa ulkopuolisille tahoille.

Ilmainen media tuottaa näkyvyyden lisäksi maksuttomia klikkauksia (vuorovaikutusta ja liikennettä sivustolle).

Hyödynnä kaikki saatavissa oleva ilmainen media

Digitaalisessa markkinoinnissa on aina järkevää hankkia ilmaista mediaa niin paljon kuin mahdollista.

Ilmaista mediaa on tarjolla esimerkiksi Googlen hakukoneessa (maksuttomat eli luonnolliset hakutulokset) ja sosiaalisen median kanavissa (julkaisut sekä niiden tykkäykset, kommentit ja jakamiset).

Keinoja ilmaisen median hankkimiseen ovat:

 • Aktiivinen laadukkaan sisällön julkaiseminen omalla verkkosivustolla (sivut ja blogiartikkelit)
 • Julkaistun sisällön hakukoneoptimointi
 • Yleisöjen kokoaminen sosiaalisessa mediassa ja aktiivinen sisällön julkaiseminen omien some-tilien kautta

Ilmaisen median luomiseen tähtäävien mahdollisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen kannattaa, sillä seurauksena on kustannustehokasta näkyvyyttä ja laadukasta liikennettä verkkosivustolle ilman, että jokaisesta klikkauksesta täytyy maksaa.

Ilmaisella medialla on kuitenkin rajoituksensa 

Selkeistä eduistaan huolimatta ilmainen media ei yksinään riitä ratkaisuksi kontaktien luomiseen ja verkkosivuston liikenteen kasvattamiseen liittyviin ongelmiin.

Ilmaisen median suurin ongelma on, että sitä ei ole tarjolla rajattomasti.

Kilpailu huomiosta on äärimmäisen kovaa kaikkialla, missä liikkuu paljon ostohaluisia asiakkaita.

Esimerkiksi sijoittuminen Googlen maksuttomien hakutulosten kärkeen on usein todellinen kultakaivos.

Mutta pääsy hakutulosten kärkipaikoille on yhtä vaikeaa kuin rikkaan kultaesiintymän löytäminen erämaasta.

Sosiaalisessa mediassa ei ilmaisen median hankkiminen ole yhtään sen helpompaa. Luonnollisten eli orgaanisten julkaisujen tavoittavuus on jatkuvasti heikentynyt, eikä käännettä parempaan ole tässä suhteessa luvassa jatkossakaan.

Lisäksi on aina huomioitava se tosiasia, että nimestään huolimatta ilmainen media ei ole aidosti maksutonta.

Esimerkiksi näkyvyyttä Googlen hakutulosten kärjessä on mahdotonta saavuttaa ilman korkealaatuisen sisällön aktiivista julkaisemista omalla verkkosivustolla.

Ja hyvää sisältöä ei koskaan synny ilmaiseksi. Sisällön tuottaminen aiheuttaa kustannuksia joko ulkopuoliselle maksettavien korvausten tai käytetyn työajan muodossa.

Sama koskee sosiaalista mediaa. Näkyvyys säilyy päivästä toiseen ainoastaan olemalla aktiivisesti läsnä ja julkaisemalla uusia päivityksiä mahdollisimman tiheästi. Tämä kasvattaa etenkin laadukkaiden ja asiakkaita kiinnostavien julkaisujen luomiseen käytettävää työpanosta.

Miksi verkkomainontaa tarvitaan?

Digitaalisen markkinoinnin johtamiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

Kuinka paljon ihmisiä haluamme tavoittaa verkossa tietyn ajanjakson aikana?

Kuinka paljon kävijöitä meidän pitää hankkia verkkosivustolle tietyn ajanjakson aikana, jotta meillä on edellytykset saavuttaa digitaaliselle markkinoinnille asetetut tavoitteet (myyntiliidit, tarjouspyynnöt, tilaukset verkkokaupasta jne.)?

Millä tavalla voimme saavuttaa edellisille asetetut tavoitteet?

Ilmainen media auttaa tavoittavuuteen ja liikenteen hankintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, mutta useimmiten vain osittain.

Verkkomainontaa tarvitaan täyttämään se aukko, joka syntyy halutun tavoittavuuden (ja liikenteen) sekä ilmaisen median tuottaman tavoittavuuden (ja liikenteen) välille.

Jos tavoitteena on esimerkiksi hankkia verkkosivustolle 10 000 kävijää viikossa ja ilmainen media tuottaa 6 000 kävijää per viikko, loput 4 000 kävijää voidaan hankkia mainostamalla.

Verkkomainonta siis auttaa tehokkaasti ratkaisemaan tavoittavuuteen ja liikenteen hankintaan liittyviä ongelmia.

Verkkomainonnan erityiset edut

Verkkomainonnalla on lisäksi erityisiä etuja verrattuna sekä verkossa hankittuun ilmaiseen mediaan että verkon ulkopuoliseen mediamainontaan.

Verkkomainonnalla on lisäksi erityisiä etuja verrattuna sekä verkossa hankittuun ilmaiseen mediaan että verkon ulkopuoliseen mediamainontaan.

Verkkomainonta on nopeaa ja ketterää

Verkkomainonnan läpimenoaika ideasta kampanjan käynnistykseen on erittäin lyhyt.

Kun strategia on hiottu kuntoon, uuden mainoskampanjan saa käyntiin parhaimmillaan jopa alle puolessa tunnissa.

Verkkomainonta voidaan kohdentaa tarkasti

Mainonnan tehokkuus on suuresti riippuvaista siitä, kuinka tarkasti mainonnan näyttäminen onnistutaan kohdentamaan oikea-aikaisesti ja oikeille ihmisille.

Mainostaminen verkossa on tarkin mahdollinen keino tavoittaa ostoprosessin kaikissa vaiheissa olevia asiakkaita sellaisilla viesteillä, jotka kiinnostavat asiakasta juuri sillä hetkellä, kun mainos hänelle näytetään.

Mainonnassa voidaan keskittyä tarkasti rajattuihin teemoihin ja kohdentaa viestit mahdollisimman tarkasti vain niille ihmisille, jotka suurimmalla todennäköisyydellä ovat kiinnostuneita mainostettavista tuotteista tai palveluista.

Näkyvyyden ja liikenteen ohjauksen täydellinen kontrolli

Mainonnan avulla näkyvyyttä ja liikenteen ohjaamista voidaan kontrolloida täydellisesti. Verkkomainonta voidaan käynnistää tarvittaessa hyvin nopeasti, jopa alle 30 minuutissa, ja se saadaan yhtä nopeasti myös keskeytettyä, jonka jälkeen mainosviestien näkyvyys katoaa välittömästi ja täydellisesti.

Mainonnan avulla voidaan ohjata nopeasti suuria määriä kävijöitä yhdelle tietylle laskeutumissivulle, joka sisältää ajankohtaisen tarjouksen tai ehdotuksen.

Mainonta toimii tässä suhteessa täysin päinvastoin kuin hakukoneoptimointi: mainonnan avulla voidaan yhden päivän aikana ohjata esimerkiksi 200 kävijää yhdelle sivulle, kun taas hakukoneoptimointi voi tuottaa samassa ajassa keskimäärin kaksi kävijää 100 eri sivulle.

Verkkomainonnan palvelut

Autamme tuloshakuisia mainostajia kaikissa verkkomainonnan vaiheissa, strategisesta suunnittelusta jatkuvaan kampanjoiden seurantaan ja optimointiin.

Tavoitteemme on tehdä asiakkaidemme verkkomainonnasta kulujen sijasta kannattava investointi, joka tuottaa sijoitetuille panoksille positiivisen tuoton.

Teemme verkkomainontaa seuraavissa kanavissa ja mainosjärjestelmissä:

 • Google Ads (hakumainonta, display-mainonta, shopping-mainonta, videomainonta YouTubessa)
 • Facebook (Facebook, Instagram)
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Pinterest

Mainospalveluihimme sisältyviä toimenpiteitä ovat:

 • Verkkomainonnan strateginen suunnittelu (tavoitteet, kanavat, yleisöt, viestit)
 • Mainostilien luominen
 • Seurantatyövälineiden käyttöönotto (mainospikselit, konversioseuranta)
 • Mainoskampanjoiden luominen (kohdentaminen, mainosten luominen jne.)
 • Verkkokauppojen dynaamisten tuotemainoskampanjoiden luominen ja optimointi
 • Mainoskampanjoiden jatkuva seuranta
 • Mainoskampanjoiden optimointi (A/B-testaus, budjetin optimointi jne.)

Leadstreamin verkkomainonnan strategisesta suunnittelusta vastaa KTM, MBA Jari Juslén, joka on tehnyt verkkomainontaa asiakkaille vuodesta 2009 lähtien. Jari on myös kirjoittanut tähän mennessä kaksi Facebook-mainontaa käsittelevää kirjaa (Facebook-mainonta, Akatemia 24/7 2013, Tee tulosta Facebook-mainoksilla, Akatemia 24/7 2016)

Varaa maksuton verkkomainonnan kartoitus

Oletko kiinnostunut verkkomainonnan käynnistämisestä tai tehostamisesta?

Varaa maksuton kartoituspalaveri, jonka aikana keskustelemme verkkomainontaan liittyvistä tarpeistasi ja suunnitelmistasi.

Halutessasi saat myös arvion verkkomainontasi toteutuksen tämän hetkisestä laadusta.

Ota yhteyttä lähettämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella – palaamme asiaan mahdollisimman pikaisesti.

Kiitos, haluan maksuttoman kartoituspalaverin.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn