Verkkosivustojen renessanssi

Useimmat verkkosivuston uudistukset

Pinnalta katsottuna uudistus näyttää onnistuneelta.

Verkkosivusto on uudistuksen jälkeen selkeästi eri näköinen kuin ennen uudistusta:

on erilainen kuin vanhalla sivustolla.

ovat erilaisia kuin ennen uudistusta.

ovat erilaiset kuin entisellä sivustolla.

ovat ovat vaihtuneet toisiin.

Joten... mikä tässä muka voi olla pielessä?

Pintapuolisella tarkastelulla ei yhtään mikään.

Todellisuus paljastuu vasta, kun katsotaan syvemmälle.

Kun uudistuksen onnistumisen mittariksi otetaan muutos verkkosivuston tuottamissa tuloksissa eli konversioissa, useimpien verkkosivustouudistusten onnistumista voidaan arvioida täysin uudessa valossa.

Tulokset eivät yleensä ole erityisen mairittelevia.

Verkkosivusto ei tuota uudistuksen jälkeen yhtään enempää konversioita kuin ennen uudistusta.

Syykin löytyy helposti.

Verkkosivustouudistuksissa keskitytään suurelta osin muokkaamaan sellaisia osa-alueita, joiden merkitys konversioiden tuottamisessa on vähäinen.

Tällaisia asioita ovat esimerkiksi logo, etusivun asettelumalli, suuret bannerikuvat ja painikkeiden värit.

Koska sen voi nähdä, sen täytyy olla tärkeä

Verkkosivuston uudistusprojektien aikana edellä mainitut asiat saavat paljon painoarvoa, koska ne ovat visuaalisia.

Toisin sanoen, ne ovat paljaalla silmällä nähtävissä.

Tällaisten tekijöiden absoluuttista paremmuutta johonkin toiseen vaihtoehtoon verrattuna ei voi osoittaa yksiselitteisesti, esimerkiksi numeroiden avulla.

Kuka tahansa voi esittää niihin liittyviä mielipiteitä.

Verkkosivuston uudistamisprojekteissa mielipiteillä onkin usein suuri rooli.

Toteutettaviksi valikoituvat sellaiset ratkaisut, jotka saavat mielipidetasolla eniten kannatusta oikealta suunnalta.

Mielipiteet ovat kuitenkin tulosten kannalta hyvin vaarallinen perusta käytettäväksi verkkosivustoa koskevien tärkeiden ratkaisujen perustana.

Mikä on mielipiteiden ongelma?

Opinions are like assholes. Everybody has one.

Kun seuraavan kerran uudistat verkkosivustosi, tee se kunnolla

Verkkosivuston uudistusta ei ole pakko tehdä edellä kuvatun tehottoman mallin mukaan.

Verkkosivuston voi uudistaa myös siten, että se todella vaikuttaa positiivisesti sivuston tuottamiin tuloksiin.

Kun verkkosivuston uudistaminen suunnitellaan ja toteutetaan oikein, se nostaa verkkosivuston takaisin siihen asemaan, jossa verkkosivuston pitääkin olla:

Verkkosivustosta tulee taas yrityksen tai organisaation digitaalisen markkinoinnin keskuspaikka.

Verkkosivustojen renessanssissa on kyse juuri tästä.

Verkkosivuston uudistaminen renessanssin hengessä

Verkkosivuston uudistaminen onnistuu tekemällä tavanomaiseen käytäntöön kaksi tärkeää muutosta:

Muutos 1: Huomio kiinnitetään ulkoisten kauneusarvojen sijasta asiakkaan kokemaan hyötyyn.

Muutos 2: Mielipiteillä johtamisen sijasta hanketta johdetaan tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

Näiden muutosten seurauksena sivuston uudistuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Verkkosivuston suunnittelun keskipisteeksi nostetaan asiakas, jota varten sivusto on olemassa
  2. Asiakkaan kokeman hyödyn tärkeimmät mittarit ovat sivuston tuottamien konversioiden määrä ja sivuston konversioaste (konversioiden määrä suhteessa käyntien määrään)
  3. Kauneuden sijasta verkkosivuston suunnittelussa keskitytään asiakkaalle tuotettavaan hyötyyn, sillä kauneus ei tuota konversioita, vaan asiakkaan kokema hyöty
  4. Verkkosivustoa koskevat päätökset tehdään käyttämällä apuna tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka kertoo, mitä mieltä sivuston todellisiin kohderyhmiin kuuluvat ihmiset ovat verkkosivustosta.

Miltä kuulostaa?

Jos haluat varmistaa, että seuraavasta verkkosivuston uudistuksesta tulee kosmeettisen ehostuskierroksen sijasta todellinen menestys, ota yhteyttä.

Autamme sinua uudistamaan verkkosivustosi renessanssin hengessä – tulokset edellä.

Lähetä yhteydenottopyyntösi alla olevalla lomakkeella.

Palaamme asiaan mahdollisimman pikaisesti.

Jari Juslén

Let’s Make Your Website Great Again!

Jari Juslén

toimitusjohtaja

Leadstream Oy

Kiitos, olen kiinnostunut kuulemaan, miten verkkosivustoni voidaan uudistaa onnistuneesti!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn